Jarmila Krestová - psychoterapeut

Psychoterapeutické sezení, tedy individuální terapie,  probíhá v soukromí a ve vzájemné důvěře. Klient sedí v křesle a svěřuje se mi se svými problémy, které chce řešit, odpovídá na mé otázky a sděluje mi své pocity. Zahajuji vstupní rozhovor, ve kterém objevuji největší psychické zátěže, tedy události v klientově minulosti, které souvisí s jeho problémem. Společně nacházíme primární událost související se stávajícími bloky. Klient si znovu vzpomíná a prožívá to, co se dříve stalo, několikrát se vrací k té samé události tak dlouho, až to považuje za zbytečné, protože ho to už nezajímá. Pak zadávám jeho podvědomí posthypnotický pokyn, to je věta, která odblokuje veškeré zbytky a nastartuje nové, pozitivní přesvědčení a programy. Celé sezení probíhá v hypnotickém stavu, kdy klient ví a prožívá, spolupracuje, odpovídá. Tedy není to hypnoza, ve které by klient nevěděl co odpovídá a bylo s ním tímto manipulováno. Sezení trvá 2-3hodiny, podle potřeby. Protože každý člověk je individuální, na každého, po zralé úvaze stavím jinou terapii, podle toho,co vyplývá ze vstupního rozhovoru a podle jeho potřeb.